כריכת ספירלה פלסטיק, כולל שקף מקדימה וקלף בחלק האחורי.

עלויות הכריכה:
עד 50 עמודים – 15 ₪

50 עד 100 עמודים – 25 ₪
100 עד 200 עמודים – 35 ₪
200 עד 400 עמודים – 50 ₪