אצלנו ב-Photo Izhar   תוכלו להצטלם לצורך תמונות פספורט לכל המדינות על המקום.

הצילום נעשה במצלמה מקצועית, בהתאם לרקע הדרישות והחוקים של אותה המדינה/גוף.

הצילום וההכנה נעשים על המקום בבית העסק.

תמונות פספורט בהרצליה, תמונות לויזה לארה"ב, תמונות לדרכון ישראלי/אמריקאי, אירופאי ועוד…

ניתן לקבל את התמונות בקובץ דיגיטלי במידת הצורך.